YERLİTƏDBİRLƏR
Təbabətin Aktual Problemləri

Təbabətin Aktual Problemləri

“UŞAQLARDA TƏXİRƏSALINMAZ VƏZİYYƏTLƏR VƏ SONRAKI HƏYAT DƏSTƏYİ” kursu

“UŞAQLARDA TƏXİRƏSALINMAZ VƏZİYYƏTLƏR VƏ SONRAKI HƏYAT DƏSTƏYİ” kursu

Qlaukomanın müasir diaqnostikası və müalicəsi

Qlaukomanın müasir diaqnostikası və müalicəsi

V Bakı-Malatya Orqan Transplantasiyası günləri

V Bakı-Malatya Orqan Transplantasiyası günləri

Uşaq cərrahiyyəsi üzrə Elmi-Praktiki Konfrans

Uşaq cərrahiyyəsi üzrə Elmi-Praktiki Konfrans

III Azərbaycan Onkologiya və Nüvə Təbabəti Simpoziumu

III Azərbaycan Onkologiya və Nüvə Təbabəti Simpoziumu

Türk-Azəri Acil Tıp günləri

Türk-Azəri Acil Tıp günləri

MEDBLOG
XARİCİTƏDBİRLƏR